İNSAN KAYNAKLARI MİSYONU

Küçükbay A.Ş‘nin hedef ve stratejileri ile uyumlu sistemler kurarak, uygulayarak sürekli geliştirerek; insan kaynağı aracılığı ile sürdürülebilir rekabet avantajı yaratılmasında etkili olmak.

İNSAN KAYNAKLARI VİZYONU

Şirketimizi vizyonuna ulaştıracak İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri geliştirmek ve İnsan Kaynakları uygulamaları ile fark ve değer yaratan bir kuruluş olmak.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Doğru kişileri doğru işe yerleştirmek İnsan kaynağımızı verimli değerlendirmek, eğitim ve gelişimlerine katkı sağlamak, kuruma bağlılıklarını artırmak ve kariyer fırsatlarının önünü açarak rekabet ortamında fark yaratacak insan kaynakları uygulamaları ile nitelikli iş gücünün tercih ettiği bir kurum olmak.

İNSAN KAYNAKLARI ETİK ÇALIŞMA POLİTİKAMIZ

• Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı göstermek, eğitim, kariyer, işe alım, terfi gibi konularda adil ve eşit olanaklar sunmak
• Tüm yasal sorumluluklarımızı yerine getirmek,
• Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşmak, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak,
• Şirketin imajını ve saygınlığını zedeleyecek her türlü hal ve hareketten kaçmak,
• Başarılı olmada takım ruhunun önemine inanmak,
• Şirket kaynaklarını kişisel menfaatler için kullanmamak,
• Şirketimizin, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişilerin ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen göstermek,
• Sosyal sorumluluklarımızın bilincinde olmak,
• Kalite anlayışımızın tüm çalışanlarımız tarafından yaşam modeli olarak benimsenmesini sağlamak,
• Yenilikçiliğin, farklılığımızın başarımızın, karlılığımızın gelişmemizin ve liderliğimizin temeli olduğu bilinci ile hareket etmek,
• Sorunları ve fırsatları önceden tespit etmeye çalışmak ve gerekli hareket planlarını geliştirmek,
• İşimizde zamanı etkin ve verimli kullanmak, zaman tuzaklarına yakalanmamak,
• Kişisel ve iş ilişkilerimizde her zaman dürüstlüğü, yasalara uygunluğu ve şeffaflığı ön planda tutmak,
• İş ve işçi sağlığına önem vermek,
• Çevreye ve doğaya karşı duyarlı olmak,

EĞİTİM POLİTİKAMIZ

Küçükbay A.Ş de eğitimler iç ve dış kaynaklardan karşılanmak üzere zorunlu ve isteğe bağlı eğitimler olarak düzenlenir ve beş ana gruptan oluşur.

1. Oryantasyon Eğitimleri
2. Mesleki Teknik Eğitimler
3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimleri
4. Kalite ve Gıda Güvenliği Eğitimleri
5. Kişisel Gelişim Eğitimleri

PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yılda bir defa tüm çalışanlarımızı kapsayacak şekilde 180 derecelik yetkinlik bazlı performans değerlendirmesi uygulanmaktadır.

 

ORKİDE'YE HOŞ GELDİNİZ!

İlgi alanınıza özel içeriklerimizi keşfetmek için lütfen seçim yapınız...